Vores strategi er klar – vi vil gøre en forskel for den enkelte ejendom

Topdanmark Ejendoms strategiske og langsigtede investeringer i fast ejendom bidrager til at sikre vores pensionskunders opsparing i Topdanmark Pension et solidt og vedvarende afkast.

Vi har en kritisk masse, når det gælder erhvervsejendomme. Derfor er vi overbeviste om, at vi gennem en innovativ og konstruktiv forvaltning kan gøre en forskel – en forskel som også kommer vores erhvervslejere til gode.

Vi investerer i byggegrunde, erhvervs- og boligejendomme

Vi investerer i enten byggegrunde til bebyggelse af bolig- eller kontorejendomme eller i nedslidte industri- og erhvervsejendomme, som vi efterfølgende udvikler og ombygger til boliger eller serviceerhverv.

Vores ejendomme er primært beliggende i Hovedstadsregionen og de større danske byer.

Når vi analyserer potentielle investeringer i bolig- og erhvervsejendomme er vi meget kritiske og stiller store krav til såvel ejendommens kvalitet, beliggenhed, afkast og investeringens risikoprofil.

Og netop derfor har vi primært valgt at investere i Hovedstadsregionen og de større danske byer, da disse områder typisk tilbyder de mest attraktive ejendomme og grundarealer, der sikrer os det ønskede afkast i årene frem.

Vi er ansvarlige for hele ejendommens værdikæde

En del af Topdanmark Ejendoms strategi er, at vi er ansvarlige for hele ejendommens værdikæde lige fra investering, udvikling, administration samt drift og vedligeholdelse.

Vi har dog valgt at outsource udlejningen og administrationen af vores boligejendomme til ejendomsadministrationsselskabet Newsec, mens vi selv varetager administrationen og udlejning af vores erhvervsejendomme i samarbejde med markedets bedste ejendomsmæglere.

Investeringer i ejendomme – et solidt økonomisk fundament og godt lokalkendskab

Alle vores langsigtede ejendomsinvesteringer hviler på et solidt økonomisk fundament og et indgående markedskendskab til netop de geografiske investeringsområder i Danmark, som vi har valgt at fokusere på. Det sikrer vores pensionskunder et langsigtet og stabilt afkast, ligesom det giver alle vores lejere en tryghed for, at vi også passer på deres lejemål i de næste mange år.

Investering

Alt hvad vi gør i Topdanmark Ejendom, gør vi ud fra filosofien om, at vi skal bestræbe os på at gøre en synlig og mærkbar forskel for den enkelte ejendom, lejer og vores pensionskunde.

Vi ønsker at være en aktiv sparringspartner

Uanset om vi investerer i bolig- eller kontorbyggerier eller fuldt udlejede ejendomme, vil vi altid gerne være en aktiv sparringspartner. Og det gælder i såvel planlægning- og udviklingsfasen for nybyggerier,  konvertering af ældre ejendomme for anden anvendelse og ved udarbejdelse af ny lokalplan, i det omfang en sådan kræves.

På den måde sikrer vi, at det enkelte byggeprojekt både lever op til efterspørgslen i markedet og opfylder de krav vi har til kvalitet, fleksibilitet, miljø- og energioptimering o.l.  – uanset om der er tale om kontor- eller boligejendomme.

Og ved investering i kontorejendomme lægger vi også vægt på, at disse kan imødekomme lejernes krav og ønsker, uanset om vi taler om domicil- eller flerbrugerejendom.